Даете ли взятки сотрудникам ГИБДД?

Начало: 03.08.2015 14:14:09
Окончание: 31.12.2040 00:00:00
Голосов: 19
Опрос активен.

Даете ли взятки сотрудникам ГИБДД?